معرفی ioNatura

محصولات طبیعی برای حفاظت  پوست مادران و نوزادان :


-فاقد پارابن
-فاقد موادی که حساسیت ایجاد میکنند

-در تولید این محصولات آزمایش بروی هیچ حیوانی انجام نشده

-تهیه شده از طبیعت